De Pioniers, Nooitgedacht

icon-in wijkicon-afstand tot winkel(centrum) 1-5kmicon-afstand tot ov halte < 1kmicon-rolstoel toegankelijkicon-maximale groepsgrootte < 20icon-mvb

De locatie
De Pioniers hebben hun onderkomen in de woonwijk Nooitgedacht bij Rolde. Hun locatie beschikt over een binnenplein en afgeschermde achtertuin. De wijk kenmerkt zich door nieuwbouw op ruime kavels met veel groen en weinig verkeer.

De faciliteiten
Naast een centrale verblijfsruimte is voorzien in een eigen badkamer en keuken. De deelnemers kunnen gebruik maken van de alle faciliteiten in het nabij gelegen activiteitencentrum. Een kinderboerderij, sporthal en zwembad bevinden zich op loopafstand. Indien geïndiceerd, is in georganiseerd vervoer naar en van de locatie voorzien.

De deelnemers
De deelnemers zijn mannen en vrouwen in de leeftijd van 14 tot 65 jaar. Allen met een matige verstandelijke beperking en bijkomende problematiek als ADHD, autistisch spectrum stoornis en gedragsproblematiek.

De begeleiding
Er zijn dagelijks drie begeleiders actief binnen de groep. Zij bieden ondersteuning bij alle dagelijkse levensbehoeften van de deelnemers. Binnen de begeleiding wordt de Triple-C methodiek toegepast om vaardigheden te vergroten.

De werkzaamheden
De Pioniers verrichten verschillende activiteiten, afgestemd op hun persoonlijke wensen en behoeftes. Denk hierbij aan activiteiten ter bevordering van lichamelijk welbevinden, cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid. De locatie is geopend op werkdagen van 9.30 tot 16.00 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie over vormen van dagbesteding bij De Trans, of voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau van De Trans: (0592) 24 76 12, info@detrans.nl. Zie ook www.detrans.nl.

Download hier de PDF.

Contact Printen