De Stulp, Nooitgedacht

De locatie
De Stulp heeft een basis in de wijk Nooitgedacht bij Rolde. De wijk kenmerkt zich door nieuwbouw op ruime kavels met veel groen en weinig verkeer.

De faciliteiten
De deelnemers hebben hun eigen lokaal en kunnen verder gebruik maken van de vele faciliteiten in het AC. Een kinderboerderij, sporthal en zwembad bevinden zich op loopafstand. De groep beschikt over een eigen busje voor het uitvoeren van activiteiten en uitstapjes.

De deelnemers
De groep bestaat uit ongeveer 12 personen, dit verschilt per dagdeel. Het zijn alle mannen in de leeftijd van 35 tot 70 jaar met een ernstige verstandelijke beperking.

De begeleiding
Er zijn twee vaste begeleiders aan de groep verbonden. Sommige deelnemers krijgen een 1 op 1 begeleiding. De nadruk ligt op omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en lichamelijke verzorging.

De activiteiten
Bij de bezigheden wordt rekening gehouden met de beperkte mogelijkheden en de gevorderde leeftijd van de deelnemers. Er zijn buitenactiviteiten, zoals het bezorgen van huis-aan-huis bladen en activiteiten als knutselen, muziek maken en luisteren, samen koken, etc. Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen activiteiten en rustmomenten.

Meer informatie
Voor meer informatie over vormen van dagbesteding bij De Trans, of voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau van De Trans: (0592) 24 76 12, info@detrans.nl. Zie ook www.detrans.nl.

Download hier de PDF.

Contact Printen