De Tuingroep, Nooitgedacht

icon-in wijkicon-afstand tot winkel(centrum) 1-5kmicon-afstand tot ov halte < 1kmicon-maximale groepsgrootte < 10icon-mvbicon-evb

De locatie
De Tuingroep heeft onderkomen in het Tuinhuis in de woonwijk Nooitgedacht bij Rolde. Ze beschikken er over een groot kassencomplex op een ruime kavel aan de rand van de wijk. De wijk kenmerkt zich door nieuwbouw op ruime kavels met veel groen en weinig verkeer.

De faciliteiten
De deelnemers van de Tuingroep beschikken over een eigen kantine, een kwekerij en een schuur waarin haardhout wordt gezaagd, gekloofd, verpakt en opgeslagen. Rondom de gebouwen beschikken de cliënten over een groot tuinoppervlak waar ze diverse planten en groenten verbouwen. Indien geïndiceerd, is in georganiseerd vervoer naar en van de locatie voorzien.

De deelnemers
De deelnemers zijn mannen en vrouwen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Soms is er sprake van bijkomende problematiek als autistisch spectrum stoornis en gedragsproblematiek.

De begeleiding
De begeleiding richt zich vooral op gezamenlijke bezigheden en het vergroten van de competenties van de deelnemers. Trots putten zowel de begeleiders als de cliënten uit het runnen van een prachtig tuincentrum.

De werkzaamheden
De deelnemers kunnen kiezen uit verschillende creatieve en fysieke inspanningen. Alle kenmerkende activiteiten binnen een kwekerij komen er aan de orde. Dat zijn zowel binnenactiviteiten als werkzaamheden in de tuin. De producten worden verkocht aan particulieren, zodat ook winkelactiviteiten aan de orde komen en er regelmatig contacten met andere bewoners uit de wijk plaatsvinden. De locatie is geopend op werkdagen van 9.30 tot 16.00 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie over vormen van dagbesteding bij De Trans, of voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau van De Trans: (0592) 24 76 12, info@detrans.nl. Zie ook www.detrans.nl.

Download hier de PDF.

Contact Printen