De Uylenborgh, Nooitgedacht

icon-in wijkicon-afstand tot winkel(centrum) 1-5kmicon-afstand tot ov halte < 1kmicon-rolstoel toegankelijkicon-maximale groepsgrootte < 10icon-mvb

De locatie
De Uylenborgh groep is ondergebracht in het activiteitencentrum, gelegen in de rustige wijk Nooitgedacht bij Rolde. De wijk kenmerkt zich door nieuwbouw op ruime kavels met veel groen en weinig verkeer.

De faciliteiten
De groep beschikt over groot lokaal met een aparte game room. Er is een grote hoeveelheid puzzels, knutselmateriaal en spelen voor de deelnemers beschikbaar. De ruimte grenst aan een tuin waarin regelmatig activiteiten worden ontplooid. De cliënten worden van en naar hun locatie begeleid.

De deelnemers
De groep bestaat uit mannen en vrouwen in de leeftijd van 19 tot 70 jaar. Allen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Sommige deelnemers kunnen zich moeilijk uiten, wat soms leidt tot zogenoemd moeilijk verstaanbaar gedrag.

De begeleiding
Binnen de groep zijn twee vaste begeleiders actief. Er wordt gewerkt met de methode Triple-C, zodat er voorspelbaarheid en houvast wordt geboden aan de cliënten. Waar mogelijk zijn de deelnemers zelfstandig binnen de groep actief, waarbij begeleiders altijd paraat staan om ondersteuning te bieden.

De activiteiten
De deelnemers zijn veelal individueel actief in ontspannende zin, met enkele bewegingsactiviteiten. Denk aan spelletjes doen, knutselen, tekenen en schilderen. De groep bezorgt ook het wasgoed bij andere groepen en maakt regelmatig wandelingen in de directe omgeving.

Meer informatie
Voor meer informatie over vormen van dagbesteding bij De Trans, of voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek, kunt u contact met ons opnemen via het algemene nummer (0592) 24 74 74, of via info@detrans.nl. Zie ook www.detrans.nl.

Download hier de PDF.

Contact Printen