Cliënt snijdt brood met aangepast bestek

Expertisecentrum

De Trans biedt advisering, diagnostiek en behandeling op gedragsdeskundig en/of paramedisch gebied. We kunnen cliënten of hun ouders advies geven over hoe om te gaan met de cliënt of een specifiek probleem.

Het Expertisecentrum initieert en ontwikkelt het inhoudelijk beleid. Het richt zich op de kwaliteit van de zorg aan cliënten, door specialistische kennis toe te voegen aan de directe zorg van de cliënten, en aan de ontwikkeling van de deskundigheid van medewerkers en de organisatie als geheel.

Bij het Expertisecentrum werken de volgende vakgroepen/disciplines:

  • Vakgroep gedragskundigen: GZ-psychologen en orthopedagogen;
  • Medische en paramedische diensten: basisarts, arts VG ,BOPZ arts, tandartsen, mondhygiënisten, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, bewegingsagogen;
  • Vakgroep gedragskundigen;
  • Verpleegkundig team;
  • Leercentrum cliënten;
  • Geestelijke verzorging.

Het Expertisecentrum is partner van het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie, een onderdeel van GGZ Drenthe.

Ook wordt vanuit het Expertisecentrum deelgenomen aan diverse landelijke of regionale verbanden voor kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering, zoals de regionale netwerken voor palliatieve zorg.