Afbeelding: parklaan 2 en 4 (2)

Parklaan 2/6 Nooitgedacht

icon-in wijkicon-afstand tot winkel(centrum) 1-5kmicon-afstand tot ov halte < 1kmicon-rolstoel toegankelijkicon-maximale groepsgrootte < 10icon-lvbicon-mvbicon-evb

Betreft een groepswoning in de wijk Nooitgedacht bij Rolde. De wijk kenmerkt zich door nieuwbouw op ruime kavels met veel groen en weinig verkeer. In de nabijheid van een kinderboerderij, sporthal, zwembad en wandelgebied. Goede parkeergelegenheid bij de woning en aansluiting op openbaar vervoer.

De woning
Parklaan 2/6 is een moderne 2 onder 1 kap woning met een ruime tuin. De groepen maken gezamenlijk gebruik van keuken, woonkamer en badkamers. Alle kamers hebben eigen media-aansluitingen. Het pand is volledig rolstoeltoegankelijk.

De bewoners
Alles in en om de woning is ingericht voor ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking. De bewoners komen in een andere levensfase met specifieke veranderingen. Hierdoor zijn zij extra kwetsbaar. Het goed inspelen op deze kwetsbaarheid door passende ondersteuning en zorg is cruciaal voor de kwaliteit van leven.

De begeleiding
Er wordt gewerkt volgens de Triple-C methodiek. De begeleiding richt zich op het bieden van structuur het ontwikkelen van vaardigheden op divers gebied. Daarbij wordt uitgegaan van het individu en niet van het groepsgevoel. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig en er is 1 op 1 begeleiding mogelijk. Een en ander afgestemd op de hulpvraag van de cliënt en op geleide van een Individueel Ondersteuningsplan (IOP). Ouders en verwanten worden betrokken in de begeleiding.

Meer informatie

We komen graag met je in contact! Dan bekijken we samen of je voorkeurswoning ook een juiste match is voor jouw situatie. Stuur een e-mail naar clientbemiddeling@detrans.nl of neem telefonisch contact op via 0592 247 476 (er volgt een keuzemenu, zodat je direct de juiste persoon aan de lijn krijgt)

Contact Printen