Afbeelding: parklaan 2 en 4 (2)

Parklaan 2/6 Nooitgedacht

icon-in wijkicon-afstand tot winkel(centrum) 1-5kmicon-afstand tot ov halte < 1kmicon-logeermogelijkheidicon-rolstoel toegankelijkicon-maximale groepsgrootte < 10icon-lvbicon-mvbicon-evb

Betreft een groepswoning in de wijk Nooitgedacht bij Rolde. De wijk kenmerkt zich door nieuwbouw op ruime kavels met veel groen en weinig verkeer. In de nabijheid van een kinderboerderij, sporthal, zwembad en wandelgebied. Goede parkeergelegenheid bij de woning en aansluiting op openbaar vervoer.

De woning
Parklaan 2/6 is een moderne 2 onder 1 kap woning met een ruime tuin. Alles in en om de woning is ingericht voor de doelgroep kind en jeugd. De groepen maken gezamenlijk gebruik van keuken, woonkamer en badkamers. Parklaan 2/6 heeft ook logeermogelijkheden. Alle kamers hebben eigen media-aansluitingen. Het pand is volledig rolstoeltoegankelijk.

De bewoners
De bewoners hebben een lichte tot ernstige verstandelijke beperking. Het betreft kinderen en jongeren in de leeftijd tot 25 jaar. De bewoners vormen een gevarieerde groep. Er is sprake van schoolgaande kinderen, een kinderdagverblijf en reguliere dagbesteding.

De begeleiding
Er wordt gewerkt volgens de Triple-C methodiek. De begeleiding richt zich op het bieden van structuur het ontwikkelen van vaardigheden op divers gebied. Daarbij wordt uitgegaan van het individu en niet van het groepsgevoel. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig en er is 1 op 1 begeleiding mogelijk. Een en ander afgestemd op de hulpvraag van de cliënt en op geleide van een Individueel Ondersteuningsplan (IOP). Ouders en verwanten worden betrokken in de begeleiding.

Meer informatie

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek of bezoek, kunt u contact opnemen via cliëntbemiddeling@detrans.nl of telefonisch op 0592 247 476 (er volgt een keuzemenu, zodat je direct de juiste persoon aan de lijn krijgt).

Contact Printen